CHOU CHOU

슈슈

- 결제 완료 후 제작이 진행되므로
제작기간이 약 1-2주 소요됩니다.
220,000원
GOLD
선택하세요.
선택하세요.
YELLOW GOLD
ROSE GOLD
CHAMPAGNE GOLD
WHITE GOLD
STONE
선택하세요.
선택하세요.
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
KARAT
선택하세요.
선택하세요.
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+50,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOU CHOU

슈슈

 

상큼하고 귀여운 작은 열매가 연상되는 슈슈 팔찌 입니다.

다양한 컬러의 스톤을 선택해서 셋팅 가능합니다.

 

 

 

 

MATERIAL : 14K GOLD /18K GOLD

STONE :  PEACH MOONSTONE, PERIDOT, GARNET, RAINBOW MOONSTONE, CITRINE, MALACHITE 

4mm cabochon cut ( 천연석으로 내포물과 컬러차이가 약간 있습니다.)

SPECIFICATION : 메인 사이즈6mm , 총 길이  18cm ,꼬리체인 15cm 부터 시작.

+2cm까지 무료 연장 가능합니다. 원하시는 분은 따로 기입해주시거나 연락 주세요.

 

 

Writer
Password
Confirm Password
Rating
No Reviews Have Been Created.
Modify Review
Writer
Rating
Return To List

CHOU CHOU

220,000원
추가 금액
GOLD
선택하세요.
선택하세요.
YELLOW GOLD
ROSE GOLD
CHAMPAGNE GOLD
WHITE GOLD
STONE
선택하세요.
선택하세요.
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
MALACHITE
PEACH MOONSTONE
RAINBOW MOONSTONE
PERIDOT
GARNET
CITRINE
ROSE QUARTZ
KARAT
선택하세요.
선택하세요.
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+50,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
14K GOLD(585)
18K GOLD (750)
(+60,000원)
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img